Klastr českých nábytkářů, družstvo


KČN – Klastr českých nábytkářů, družstvo byl založen v červenci 2006. Vznik KČN je výsledkem úsilí nábytkářských firem sdružených v SČMVD, AČN a Mendlovy univerzity s cílem společné orientace na export, vývoj, inovace a vzdělávání.

 

Přestože si zúčastněné společnosti navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobních problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje.

 

Cíle KČN

 

  • Pomoci českým výrobcům nábytku, především malým a středním podnikům, prosadit se na zahraničních trzích.
  • Propojit oborová výzkumná pracoviště s výrobní nábytkářskou základnou a zajistit výrobcům přístup k nejnovějším technickým poznatkům a progresivním technologiím.
  • Vytváření optimálních podmínek pro transfer technologií.
  • Snížit náklady a zefektivnit marketingovou podporu prodeje českého nábytku na domácím trhu i v zahraničí.
  • Modernizovat zkušebnu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zajistit tak nezávislou kvalifikovanou atestaci nábytku na světové úrovni.
  • Podporovat značku: Česká kvalita - Nábytek.
  • Zajištění nepřetržité komunikace mezi výrobními a výzkumnými a vývojovými firmami a organizacemi.

 


 


 


MOBITEX 2016


Dovolujeme si Vás pozvat na návštěvu mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2016, který se koná v Brně ve dnech  20.– 23. 04. 2016.
Klastr českých nábytkářů zde bude mít svou expozici v pavilonu F ve stánku č. PAV F / 074.

Ve stánku se seznámíte s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků studií realizovaných v KČN. Na stánku budou své exponáty vystavovat a prezentovat svoji portfolio výrobků tito členové KČN:

•    AKSAMITE spol. s r.o.
•    drevotvar. com
•    DRUPOL, výrobní družstvo
•    Dřevotvar družstvo
•    KNK CZ výrobně spotřební družstvo
•    KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
•    NADOP – VÝROBA NÁBYTKU  a. s.
•    Obzor, výrobní družstvo Zlín
•    Textilní zkušební ústav, s.p.

Dále zde budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů. Po celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru poskytovat také bezplatné odborné poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a představení českých výrobců nábytku.

V rámci doprovodného programu proběhnou 21. dubna od 11.00 přednášky KČN a veřejné zasedání řídícího týmu KČN na hlavním přednáškovém molu v pavilónu F:
•    Představení činnosti KČN v rámci dotačních programů OPPIK
•    Aktuální dotační výzvy pro nábytkářský průmysl včetně vzdělávacích programů
•    Jak prodávat na Facebooku bez lajků
•    Technická normalizační komise – TNK Nábytek – představení činnosti a novinky
•    Veřejné zasedání řídícího týmu Klastru českých nábytkářů včetně prohlídky a hodnocení exponátů na expozici studentských prací a ocenění nejlepšího exponátu cenou KČN za mimořádný návrh nábytku ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX

Těšíme se na vaší  návštěvu.


Pozvánka na obchodní jednání Matchmaking Business Meetings


Zveme Vás na obchodní jednání Matchmaking Business Meetings  v rámci veletrhů FOR HABITAT 2016, které se budou konat v pátek 18.3.2016 v konferenčním sále č.1 mezi 11. a 14. hodinou v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Celou akci zaštiťuje a organizuje Klastr českých nábytkářů ve spolupráci s ABF.


Bližší informace naleznete >> zde << .  

Klastr českých nábytkářů navázal spolupráci s Ústeckým krajem, více informací naleznete  >> zde << .


 

Klastr českých nábytkářů spolupracuje na projektu Interactive furniture portál v programu Leonardo da Vinci, více informací naleznete   >> zde << .