Vše o KČN

O nás
Struktura KČN
Služby
Aktivity a tiskové zprávy
Furniture and Woodworking Cluster Partnership
Partneři
Přihlášky a stanovy
Národní projekty
Mezinárodní projekty
Ke stažení

MOBITEX 2020 - Tisková zpráva Klastru českých nábytkářů, družstvo

Tisková zpráva v plném znění ZDE

 

Klastr českých nábytkářů pro rok 2019 převzal odbornou gesci nad veletrhem MOBITEX 2020

 

SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:

Klastr českých nábytkářů se ve dnech 26.2.-29.2.2020 zúčastní mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici bude prezentovat kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů. Návštěvníci se mohou seznámit s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN. Na stánku (PAV F/032) své exponáty vystaví a své portfolio výrobků budou prezentovat tito členové KČN:

 

Také budou prezentovány výsledky Vědecko-výzkumného projektu KČN „Ekologizace výroby“, který řešil KČN v rámci projektu KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu I. podporovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Dále výsledky Vědecko-výzkumných projektů KČN „Vývoj inovovaných embosovaných desek s povrchovou úpravou pro nábytkářský průmysl“ a „Výzkum a vývoj aplikace iniciativy Průmysl 4.0 do nábytkářského průmyslu v ČR“, které řeší KČN v rámci projektů KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu II, III podporovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů. Po celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru bezplatně poskytovat také odborné poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a představí české výrobce nábytku.

AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:

26. února 2020
Od 9:00 – 17:00 na přednáškovém mole v pavilónu F
Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou již potřetí vyhlásil Klastr českých nábytkářů
9:00 – 9:15 Zahájení soutěže
9:15 – 14:15 Zhotovení výrobku dle zadání
14:30 – 16:00 Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků
16:30 – 17:00 Vyhlášení výsledků soutěže

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků regionálních kol. Do soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky.

Je pořádána i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté - žáci ze Slovenska, Polska a Maďarska. Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.

Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.

Od 17:00 sál P1 v pavilonu P

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění GRAND PRIX MOBITEX – komerční část

 

27. února 2020

Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém mole v pavilónu F

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění GRAND PRIX MOBITEX – sekce student

Cena Klastru českých nábytkářů - 8. ročník udělení a předání ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku(10.000 Kč + možnost stáže u členské firmy KČN) ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX.

Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se v průběhu minulých ročníků osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu bude pokračovat i v letošním ročníku MOBITEX ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s..

 

Kontakt:
Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.

předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Kozí 26/4, 602 00 Brno

mobil +420 774 113 529

info@furniturecluster.cz
www.furniturecluster.cz

 

 

Jaroslav Šmídek – nábytek a interiérová tvorba, Doprovodná výstava veletrhu MOBITEX 26-29.2.2020

 

 

Jaroslav Šmídek – nábytek a interiérová tvorba

Doprovodná výstava veletrhu MOBITEX 2020, BVV, pavilon F

26. – 29. 2. 2020

Kurátorky: PhDr. Dagmar Koudelková, Bc. Karolína Kouřilová / Masarykova univerzita

Výstava připravená obecně prospěšnou společností Národní centrum nábytkového designu připomíná tvorbu dosud nedoceněného brněnského architekta, který svými návrhy sektorového skříňového i kuchyňského nábytku a čalouněného sedacího nábytku významně ovlivnil poválečnou produkci nábytkářského průmyslu v Československu.

Jaroslav Šmídek (*19. 8. 1923, †5. 11. 2005) vystudoval obor Architektura a pozemní stavitelství na Vysoké škole technické v Brně (dnešní VUT), v letech 1951–1955 pracoval v Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), kde jako výtvarník vedl dílnu dřeva a přírodních materiálů a skla. Poté nastoupil do Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně, pozdějšího Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského v Brně (VNP/ VVÚN), kde působil v letech 1955–1966 jako návrhář. Zde pracoval na návrzích sedacího, sektorového a dílcového montovatelného nábytku. Po roce 1966 působil na volné noze – projektoval interiéry kin (např. kino Scala), obřadních síní a dalších veřejných prostor nejen v Brně, ale na území celého Československa.

Doprovodná výstava veletrhu Mobitex je prvním krokem k představení Jaroslava Šmídka a jeho celoživotního díla veřejnosti. Navazuje na bakalářskou práci Karolíny Kouřilové Architekt Jaroslav Šmídek: návrhy nábytku pro průmysl na Masarykově univerzitě (2019), zaměřené na architektovu práci ve Vývoji nábytkářského průmyslu v Brně v letech 1955–1966. Rozsáhlejší výstava, připomínka 15 let od úmrtí Jaroslava Šmídka, se uskuteční v letních měsících letošního roku v Městském muzeu Bystřice pod Hostýnem. V roce 2023, v roce nedožitých stých narozenin, by měla proběhnout v Brně souborná retrospektivní výstava.

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 (10.00–11.30) se uskuteční na pódiu pavilonu F blok přednášek, věnovaných tvorbě tohoto nadaného brněnského architekta – návrháře nábytku v kontextu tehdejšího dění na poli nábytkářského průmyslu nábytkářského průmyslu:

 

10.00-10.30

Český nábytek poválečných desetiletí

PhDr. Dagmar Koudelková / Masarykova univerzita – Ústav hudební vědy FF MU, Národní centrum nábytkového designu, o. p. s.

 

10.30-11.00

Známý – neznámý Jaroslav Šmídek

Bc. Karolína Kouřilová / Masarykova univerzita – Ústav hudební vědy FF MU

 

11.00-11.30

Poznámky k historii a významu brněnského Vývoje nábytkářského průmyslu, pozdějšího Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského v Brně

Ing. Helena Prokopová / Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

 

Více o akci ZDE