Pozvánka na konferenci Interiery 2019

Místo, kde se design potkává s businessem

 

Celoživotní vzdělávání a získávání nových informací je pro práci interiérové architekta nezbytností. Kromě čtení článků a návštěv veletrhů je v České republice těchto možností poskromnu. Nejvýznamnějším projektem v oblasti navrhování a zařizování interiérů je konference Interiéry, která se koná již od roku 2012. Letos akce proběhne dokonce na půdě Mendelovy univerzity, což její postavení ještě umocňuje.

Každým rokem probíhá jedno hlavní téma. Loni to bylo téma minulosti a budoucnosti, letos nás čeká „design & business“. Posluchači se tak dozví i řadu zajímavých informací z pohledu podnikání, o čemž se téměř nehovoří. Když vedete studio s několika profesionály, řešíte finance, když pracujete na IČO jako freelancer, řešíte finance, když děláte klientovi nabídku – jde zase o finance. Business prostě k této činnosti patří. Všichni z oboru dobře vědí, že to není jen o kreativitě!
Konference je určena profesionálům, tedy interiérovým architektům, designérům, výrobcům a dodavatelům interiérového zařízení, ale také akademikům, studentům a novinářům z odborných médií.

Na co letos mohou posluchači těšit?

Proběhnou přednášky s tématy, jako je například „Fotografie prodává design“, kterou si připravil zkušený fotograf Jiří Ernest nebo téma „Principy fungujícího designu“ od Jana Kramoliše z univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Velmi praktická bude přednáška „Interiér jako nástroj prodeje“, kterou odprezentuje Jan Šolta, který se podílel například na konceptech restaurací Plzeňského Prazdroje a externě přednáší na UK a VŠE v Praze. Mezi přednášející patří i úspěšný designér Petr Novague a Jaroslav Juřica nebo Jan Fišer, jež vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Fakultě umění UJEP v Ústí nad Labem. Dotkneme se i tématu marketingu a sebeprezentace. Na téma prezentace v médiích bude hovořit designérka Martina Pištěláková, které má řadu zkušeností s televizními pořady o bydlení. Posluchače dále čekají novinky o oblasti softwaru, kování a dalších materiálů. Trefná bude i přednáška s tématem „Design bez financí končí jen na papíře“, jež si připraví specialista Tomáš Němčík nebo téma, kde brát další klienty. Celkem proběhne v jeden den více než 20 krátkých a výstižných přednášek. Celý program naleznete >> zde <<.

Celý program na webových stránkách akce www.konference-interiery.cz

Konference Interiéry se koná 7. listopadu na Mendelově univerzitě v Brně, v moderní posluchárně budovy Q. Přihlašování na akci probíhá on-line na webu www.konference-interiery.cz. K projektu vychází i další číslo odborného magazínu Interiéry, jehož druhou stranou je sborník přednášek z konference. Posluchači si mohou při registraci objednat také box se vzorky materiálů, který si pak bezplatně vyzvednou.

 

 Naše cíle a služby

Národní projekty Internacionalizace a mezinárodní projekty Vzdělávání Fundraising a projektové poradenství Marketing a propagace Informace a komunikace Přístup k VaV infrastruktuře Spolupráce Nominace českých firem na soutěže

Projekty a programy klastru

Projekt LDV (2010-2012)

Mezinárodní projekt z programu Leonardo da Vinci má za cíl vytvořit vzdělávací program, který bude obsahovat výkladový slovník nejdůležitějších pojmů nábytkářského oboru. Jako podpora pro pochopení a interaktivní učení bude vytvořen virtuální interaktivní dům, kde bude na vzorovém interiéru vysvětlena odborná problematika. Všechny výstupy projektu pak budou umístěny na internetu.

> Informace a aktuality

> Výstavy, semináře a workshopy

Projekt OPPI (2009-2012)

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo Klastru českých nábytkářů nové podaný projekt pod názvem Klastr českých nábytkářů II v programu OPPI Spolupráce.

> Informace a aktuality

> Výstavy, semináře a workshopy

> Vědecko-výzkumné projekty

Tisková prohlášení

TISKOVÁ ZPRÁVA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ – FOR INTERIOR 2018

Nábytkáři bez lidí

Brno, 26. 4. 2017. Devět nábytkářských firem z deseti řeší akutně nedostatek pracovníků. Plné dvě třetiny z potencionálních zaměstnanců na trhu jsou nekvalitní, třetina je potom průměrných. Firmy to řeší rekvalifikací, ale využívají i ukrajinské pracovníky.

Vyberte nejlepší dřevěné stavy a vyhrajte!

Veřejnost může vybírat z 88 soutěžních děl v 8 kategoriích ve dnech 15. – 26. 2. 2016 v Galerii Dřevěné stavby roku 2016 (www.drevoprozivot.cz/galerie).

TISKOVÁ ZPRÁVA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ - MOBITEX 2019

Členové klastru

Přidružení členové