Fundraising a projektové poradenství

Klastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.
Členové klastru mohou těžit z koncentrace informací, osobností, příležitostí a kontaktů, které jsou neoddělitelnou součástí klastru.
Svým členům nabízíme: