Informace a komunikace

Informace
Klastr slouží svým členům jako informační základna. Členové klastru získávají informace rychleji, snadněji a často bezplatně od řídící jednotky a od členů navzájem, které by nikdy nedostali, pokud by působili izolovaně. Výměna informací probíhá oboustranně, to znamená, že i členové poskytují informace řídícím jednotkám. Sdílení a poskytování informací patří mezi základní poslání klastru.
Vydávaní informačního magazínu 3-4x měsíčně

Komunikace
Klastr je prostor, který napomáhá při odstraňování komunikačních bariér. Problémem je to, že řada podniků dosud trpí přehnanou uzavřeností. V klastru je důležitá komunikační otevřenost, protože je známkou partnerské rovnocennosti a také obohacuje nejen samotného člena, ale i členy navzájem. Díky otevřené komunikaci vznikají kontakty a přístup k většímu rozsahu příležitostí. Strategii klastru formuje vzájemné sdělování společných zájmů, potřeb a problémů a umožňuje hledat způsoby jejich řešení.