Marketing a Propagace

Propagace Klastru a jejich členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity klastru a jeho členů.

Klastr a jeho členové vystavují a budou vystavovat na nejdůležitějších domácích a světových veletrzích a výstavách.
Klast koncepčně připravuje a organizuje společné prezentace českých nábytkářských firem na nejdůležitějších domácích a zahraničních veletrzích a tím podporuje jejich konkurenceschopnost a potenciál na tuzemském trhu i zahraničních trzích.