Mobitex 2013

29.04.2014

SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:
Klastr českých nábytkářů se ve dnech 23. – 27.4. 2013 účastnil mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici prezentoval kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů.

Společné expozice KČN se účastnili se svými exponáty tito členové Klastru:

 

AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:

Klastr českých nábytkářů ve spolupráci s BVV a MENDELU vyzkoušel nový pilotní projekt aktivní prezentace KČN a jeho členů návštěvníkům veletrhu spočívající v organizování uceleného bloku aktivit v rámci samostatného semináře jehož součásti bylo: 

Aktivity KČN dále  pokračovaly na stánku KČN, kde Klastr zřídil poradenské centrum KČN pro správný nákup nábytku vedené odborníky z KČN a jeho vystavujících členů. Pilotní projekt aktivní prezentace nábytkářů založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se jednoznačně osvědčil a KČN je rozhodnut v tomto nově nastaveném trendu pokračovat i na příštích ročnících MOBITEXU a ve spolupráci s Brněnskými veletrhy tuto spolupráci rozšířit.

 

CENY KČN NA MOBITEXU:

KČN udělil v rámci soutěže GRAND PRIX v sekci student dvě ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku :

1. Jan Kratochvíl / Mendelova univerzita v Brně, Stůl Tabula rasa, cena dotována 7.000 Kč.
2. Václav Šprlík / Mendelova univerzita v Brně, Židle Carbonio, cena dotována 3.000 Kč.

Ve společné expozici Klastru českých nábytkářů získal v soutěži GRAND PRIX  3. místo v kategorii progresivní technologie/materiál exponát: Stolek BETON a komoda ROMA, Výrobce: Nadop – výroba nábytku, a. s., Vystavovatel: Klastr českých nábytkářů, Posudek: Za využití nových materiálů a technologií ve výrobě.

 

Kontakt:

Ing. Radek Brychta                                                                   
na základě zmocnění výkonu práv a povinností spojených s funkci předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozí 26/4, 602 00 Brno
mobil +420 774 113 526
brychta@furniturecluster.cz