Odborná gesce nad veletrhem MOBITEX 2014

Menu  ►  Aktivity KČN  ►  2016  ►  Veletrhy  ►  Mobitex
25.04.2014

Klastr českých nábytkářů pro rok 2014 převzal odbornou gesci nad veletrhem  MOBITEX 2014

SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:
Klastr českých nábytkářů se ve dnech 23. – 26.4.2014 účastnil mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici prezentoval kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů. Návštěvníci se mohli seznámit s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN realizovaných v rámci programu OPPI-SPOLUPTACE KLASTRY. Na stánku své exponáty vystavovali a prezentovali svoje portfolio výrobků tito členové KČN:

AKSAMITE spol. s r.o. , drevotvar. com družstvo, Dřevojas, výrobní družstvo, Dřevozpracující družstvo, INT s.r.o., GERBRICH s.r.o., KNK CZ výrobně spotřební družstvo, M-KUPR s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, NADOP – VÝROBA NÁBYTKU  a. s., Textilní zkušební ústav, s.p.

AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:
Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se v průběhu minulého ročníku osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu pokračoval i v letošním ročníku MOBITEX a ve spolupráci s Brněnskými veletrhy tuto spolupráci rozšířil a realizoval následující aktivity:

•    Veřejné zasedání řídícího týmu Klastru českých nábytkářů. V rámci veřejného zasedání řídícího
      týmu KČN byl představen nový projekt ČESKÝ NÁBYTEK, kterého je KČN partnerem. 
•    Besedy: Kdo má židli, bydlí – beseda s Janem Vackem
      Design a jeho perspektivy – beseda se zástupci vystavujících škol,  
      Design.S  – prezentace nové studentské soutěže
      Národní centrum nábytkového designu – představení nově vzniklé společnosti
      na podporu nábytkové tvorby
•    2. ročník udělení a předání ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku
      ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX nábytku  dotované částkou z prostředků KČN ve výši 10.000 Kč,
•    Poradenské centrum KČN na stánku (PAV F/060) vedené odborníky z KČN a jeho vystavujících členů,
      zaměřené na správný výběr kvalitního nábytku a na představení českých výrobců nábytku.


CENY KČN NA MOBITEXU:
KČN udělil v rámci soutěže GRAND PRIX v sekci student cenu Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku dotovanou částkou 10.000 Kč :

1. Michal Zeman, student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za výrobek Chair No. 1.
Ve společné expozici Klastru českých nábytkářů získal v soutěži GRAND PRIX 

2. místo v kategorii progresivní technologie/materiál:
exponát: Soubor dveří, Výrobce: GERBRICH, s.r.o.


Kontakt:
Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
manager Klastru českých nábytkářů, družstvo
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozí 26/4, 602 00 Brno
mobil +420 774 113 529
info@furniturecluster.cz