Představení KČN

Menu  ►  Vše o KČN

Klastr českých nábytkářů, největší klastr se zaměřením na nábytkářský, dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu a leader klastrových iniciativ v České republice, je otevřenou organizací, do které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Klastr podporuje podnikání svých členů. Od svého založení v roce 2006 KČN proinvestoval do podpory podnikání, aplikovaného výzkumu a inovací v českém nábytkářském průmyslu téměř 300.000.000,- Kč. Pro své aktivity a uskutečňování cílů využívá KČN peníze ze soukromých zdrojů členů KČN, ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu.

Vize KČN:
Členové KČN jsou VIP české nábytkářské firmy mezinárodně konkurenceschopné a úspěšně etablované na zahraničních trzích, aktivně se podílejí na vytváření nových trendů v oblasti nábytkářského průmyslu a bydlení. Prosazení členů KČN v této oblasti je zajišťováno intenzivním využitím výsledků kolektivního výzkumu a vývoje nových výrobních programů a technologií, na němž všichni členové klastru úspěšně participují. KČN má k dispozici špičkově vybavená technologická centra doplňována o nejmodernější technologická zařízení. Členové klastru prostřednictvím klastrové strategie internacionalizace zvyšují růst tržeb a exportu svých firem a jsou zapojeni do významných mezinárodních sítí v oblasti nábytkářství.

Globální cíl KČN:
Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti a ekonomického růstu členských firem klastru.

Specifické cíle KČN: