Výzkum, vývoj a inovace
Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

 

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů ve Svitavách

Technologické centrum Klastru českých nábytkářů pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů ve Svitavách je možné využít po předchozí dohodě v provozní dobu TC: 

pondělí  pátek v časech 7:00 15:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: Vždy předem kontaktujte vedoucího TC pro rezervaci konkrétního termínu.

 

Ceník je k dispozici zde.

 

Seznam zařízení k dispozici:

 

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Blažek

Tel: +420 603 525 558

Email: tckcn@furniturecluster.cz

 

Adresa:

Technologické centrum KČN

Pražská 2060/50

568 02 Svitavy