Rozvoj technologického centra pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0003610

Rozvoj technologického centra pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_008/0003610 - popis
Přístup k VaV infrastruktuře