Spolupráce

Spolupráce je jednou ze základních funkcí klastru a jeho řídící organizace má k této činnosti patřičné informační, metodologické a analytické nástroje. Klastr vytváří zájmové skupiny a může iniciovat kooperační projekty s cílem dosažení synergických a nákladově úsporných efektů. V rámci klastru musí být spolupráce kombinovaná se zachováním konkurence a rivality.