Vědecko-výzkumné projekty

Praktické ověření použití různých technologií pro zpracování potahové látky u čalouněného nábytku v podmínkách malosériové výroby
Praktické ověření možnosti zpracování AL profilů v podmínkách malosériové výroby
Korelace mezi perforátorovou a komorovou metodou pro stanovení obsahu a emise formaldehydu v deskách na bázi dřeva
Vliv klimatických podmínek na rozměrové změny nábytkových dílců z MDF
Měření parametrů různých druhů nátěrových hmot na nábytek