Výhody členství

Menu  ►  Vše o KČN  ►  Představení KČN
14.12.2017

Výhody pro podnikatelské subjekty
Klastr umožňuje zapojeným podnikům zlepšovat konkurenceschopnost a dosahovat tak vyšší výkonnosti, a to především zvyšováním produktivity prostřednictvím lepšího přístupu ke specializovaným dodavatelům, technologiím a informacím, vyšším inovačním potenciálem spolupracujících firem, který je zapříčiněn přeléváním znalostí uvnitř klastru, generováním nových myšlenek a vyšším tlakem na inovace a rozrůstáním klastru.
Člen klastru má usnadněnu cestu k zvyšování produktivity tím, že uvnitř klastru získává:


Výhody pro vzdělávací a výzkumné instituce

Univerzity a výzkumné instituce vytvářejí podněty pro inovace a klastr umožňuje přenos nových poznatků a znalostí do podniků.
Úzká spolupráce univerzit s podniky v klastru přináší lepší znalost potřeb průmyslu a nabízí univerzitám příležitost reagovat na požadavky podnikatelů a přizpůsobit studijní obory a plány tak, aby byli absolventi lépe připraveni pro praxi.
Dalším přínosem je lepší zaměření aktivit výzkumu a vývoje, včetně nových příležitostí pro aplikovaný výzkum. Společné výzkumné projekty mohou pro výzkumné instituce a univerzity představovat nový zdroj finančních prostředků a umožnit tak rozvoj a zlepšení infrastruktury.