Vzdělávání

Klastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly, B2B setkání v oblasti nábytkářství s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti. Dále klastr organizuje pro své členy vzdělávání zaměstnanců v souladu s potřebami členských firem.