Založení mezinárodního klastru nábytkářů - obchodní společnosti ve Vietnamu

Dne 16. 12. 2013 proběhl v Brně workshop organizovaný pod záštitou Klastru českých nábytkářů, zaměřený na informace o novém projektu KČN „Založení mezinárodního klastru nábytkářů –obchodní společnosti ve Vietnamu“.

Cílem projektu KČN je založení společného mezinárodního klastru nábytkářů ve Vietnamu v první polovině roku 2014, podpora exportu a konkurenceschopnosti českých nábytkářů v zemích ASEAN a podpora spolupráce s vietnamskými firmami v oblasti nábytkářství ve Vietnamu. Klastr českých nábytkářů nabízí všem českým nábytkářským a developerským firmám možnost participovat na jeho internacionalizačních aktivitách, případně se i účastnit založení tohoto klastru.

Workshopem vyvrcholila první fáze příprav na založení společné klastrové iniciativy českých nábytkářů ve Vietnamu. Na workshopu se zformovalo jádro potenciálních zakladatelů a spolupracovníků a zástupců nábytkářů v ČR pro budoucí síť MSP ve Vietnamu. Akce se zúčastnili zájemci o založení mezinárodního klastru z řad nábytkářů, zástupci KČN, MPO, SČMVD, CzechTrade, Vietnamsko českého fóra, Národní klastrové asociace a České exportní banky.

 

Kontakt:
Ing. Radek Brychta
na základě zmocnění výkonu práv a povinností
spojených s funkci předsedy
Klastru českých nábytkářů, družstvo Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozí 26/4, 602 00 Brno
mobil +420 774 113 526
brychta@furniturecluster.cz