Zkušebna nábytku

   Zkušebna nábytku (akreditovaná laboratoř L1030.2) zajišťuje mechanické zkoušky hotových výrobků, především nábytku, dále zkoušky povrchových úprav a stanovení emisí těkavých organických sloučenin výrobků a materiálů. Při zachování akreditačních podmínek se podílí a završuje výzkumné úkoly ověření funkčních vzorků a prototypů a zároveň zabezpečuje certifikaci a zkoušení výrobků a materiálů komerční sféře. V rámci centra laboratoř spolupracuje s pracovišti zabývajícími se dalšími vlastnostmi materiálů a konstrukcí výrobků.