TISKOVÁ ZPRÁVA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ - MOBITEX 2019

Home page  ►  Vše o KČN  ►  Aktivity a tiskové zprávy   ►  2019  ►  Veletrhy  ►  MOBITEX 2019

Klastr českých nábytkářů pro rok 2019 převzal odbornou gesci nad veletrhem MOBITEX 2019

 

SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:

Klastr českých nábytkářů se ve dnech 27.2.-2.3.2019 účastní mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici bude prezentovat kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů. Návštěvníci se mohou seznámit s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN. Na stánku (PAV F/032) své exponáty vystaví a budou prezentovat svoje portfolio výrobků tito členové KČN:

 

Také budou prezentovány výsledky Vědecko-výzkumného projektu KČN „Ekologizace výroby“, který řeší KČN v rámci projektu KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu podporovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

 

Dále zde budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů. Po celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru bezplatně poskytovat také odborné poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a představí české výrobce nábytku.

 

AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:

27. února 2019

Od 9:00 – 16:30 Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou vyhlásil Klastr českých nábytkářů

8:00 – 9:15          Zahájení soutěže

9:15 – 14:15        Zhotovení výrobku dle zadání a prezentace soutěžících

14:30 – 16:00      Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků

16:30 – 17:00      Vyhlášení výsledků

 

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků regionálních kol. Do soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky.

Je pořádána i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté -  žáci ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.

Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.

 

Od 17:00 v pavilonu P, sál P1 - Slavnostní vyhlášení GRAND PRIX MOBITEX – komerční část

 

28. února 2019

Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém molu v pavilónu F

Vyhlášení ocenění GRAND PRIX MOBITEX – sekce student

Cena Klastru českých nábytkářů - 7. ročník udělení a předání ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku  (10.000 Kč + možnost stáže u členské firmy KČN) ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX

 

1. března 2019

Od 10:30 – 17:00 na přednáškovém molu v pavilónu F

Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo

 

Manažerka KČN představí v rámci své přednášky odborného partnera veletrhu MOBITEX Klastr českých nábytkářů. Obeznámí přítomné s činnostía službami Klastru českých nábytkářů - jednoho z největších klastrů se zaměřením na nábytkářský a dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu a leadera klastrových iniciativ v České republice. Představí aktivity pro členy i nečleny KČN vedoucí k posílení pozice odvětví na trhu, prezentaci v médiích a na webu, účasti ve vyjednávání o zákonech, normách, zázemí pro prezentaci na veletrzích, odborná školení a profesní kvalifikace, informace a aktuality, fundraising a projektové poradenství, výzkum, vývoj a inovace, internacionalizaci.

 

Blok bude zaměřen na představení realizovaných mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti nábytkářství a navazujících profesí. Ať se jedná o truhláře, čalouníka, podlaháře, krejčího nebo zapáleného nadšence toho oboru, je podstatné získat základní znalosti, dovednosti a kvalifikaci, které tento obor, u často začínajících řemeslníků vyžaduje. V tomto bloku budou návštěvníkům představeny výstupy z projektů IFP (Interaktivní nábytkářský portál), IQ for ECVET, BEYOND 45+ a jejich praktické uplatnění. Blok bude přínosný pro studenty, učitele, odborníky z oblasti výroby, prodeje ale i navrhování nábytku a v neposlední řadě pro širokou veřejnost, která má o tento obor zájem.

 

Nábytek je třeba vybírat nejen podle vzhledu či materiálu, ze kterého je vyroben. Důležité také je, co se skrývá uvnitř. Jaké jsou možnosti? Co najdete uvnitř a na co si dát pozor při výběru kování? To se dozvíte během této přednášky.

 

Bydlení každého z nás by mělo být nejen estetické, ale také funkční, praktické a ergonomické. Na to se při zařizování často zapomíná a závažné chyby i detaily nám pak obtěžují každodenní život. Jak tomu zabránit? Na co si dát pozor, co nezanedbat a čemu věnovat pozornost? Na to odpoví zkušená designérka Ing. Iva Bastlová DiS. ve své přednášce. Věnovat se bude nejen kuchyním, ale i dalším místnostem a vychytávkám v bytě. Pokud právě zařizujete svůj byt, tak byste zde neměli chybět.

 

Blok je zaměřen na výběr bezpečného nábytku pro děti podle aktuálních právních a technických požadavků. Ať už přemýšlíme nad pořízením kolébky, postýlky, rostoucí židle a dalšího potřebného vybavení, často řešíme otázku vhodného výběru. Chceme přeci pro své dítě to nejlepší. Jak se ale zorientovat v tom, na co si máme při výběru bezpečného nábytku pro děti dát pozor? Na tuto otázku se Vám bude snažit odpovědět a předat cenné rady při výběru tohoto nábytku člen mezinárodní pracovní skupiny technické normalizace pro dětský nábytek (CEN/TC 207 Furniture, WG2 Requirements for children’s and nursery furniture) a člen České ergonomické společnosti Ing. Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. z TZÚ, s. p.

 

Megatrendy jsou zásadní společenské vlivy, které působí na celé zeměkouli. Některé jsou zřetelné, jiné hůře pozorovatelné a projevují se v rozličném měřítku. Jejich identifikace funguje jako obrana vůči negativním důsledkům. Některé mohou působit i několik desetiletí. Tím se odlišují od krátkodobých trendů a módy. Megatrendy přináší společenské a kulturní změny, ale zasahují i do hospodářství a politiky. Spolupůsobením megatrendů, hospodářského klimatu a designu vznikají trendy, což je významný nástroj v procesu nábytkářského průmyslu zacíleného na kvalitní bydlení. Pochopení problému megatrendů může usnadnit orientaci v nabídce aktuálních produktů, designéři a producenti mohou efektivněji nasměrovat inovace. Nábytkářský sektor ovlivňuje v současnosti 11 megatredů. Je to: konektivita, ženský faktor, silver society, mobilita, new ecology, zdraví, new work, urbanizace, individualizace, globalizace a new learning. Platformou prezentace nábytkového sektoru jsou velké výstavy, jako IMM v Kolíně nad Rýnem, italské Salone internazionale del mobile nebo pařížský Meuble et objet. Přednáška analyzuje jednotlivé megatrendy a zkoumá jejich působení na konkrétní produkty prezentované na výše uvedených akcích v posledních letech. Cílem přednášky je motivace k analýze exponátů Mobitexu z tohoto hlediska.

 

Vývoj způsobu bydlení v návaznosti na chytré technologie. Krátký exkurz vývojem a proměnami užívání prostor pro bydlení ve dvacátém a začátkem jednadvacátého století, jejich vývoj v typologii a funkci. Vstup nových druhů technologického vybavení obydlí a jeho vliv na užitné vlastnosti prostor pro bydlení. Co je již nový standard ve vyspělé části světa a kam lze predikovat budoucí vývoj. Vše doplněno obrazovým a fotografickým materiálem realizovaných prostor.

 

Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX se v průběhu minulých ročníků osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu bude pokračovat i v letošním ročníku MOBITEX ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s..

 

Kontakt:

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstvo
Klastr českých nábytkářů, družstvo
Kozí 26/4, 602 00 Brno
mobil +420 774 113 529
info@furniturecluster.cz