Struktura KČN

Struktura klastru může být velmi různorodá a závisí na zaměření, počtu členů a okolních podmínkách. Zjednodušeně lze v českých podmínkách klastr znázornit takto:

 Členové klastru

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.


Přidružení členové

SV-KERAMIKA, s.r.o.
CZECH INDUSTRY COMPANY LIMITED
BM.CZ, s.r.o.
Ing. Martin Cibula
Ing. Helena Prokopová, soudní znalec
SOFA EUROPE SERVICE s.r.o.